Sukces i porażka to dla mnie to samo.(Sentence Note)

  • porażka (-żek) (f noun) = defeat, reversal (of fortune)
  • porażony (adj) = stricken (with illness, paralysis)