Stworzyłem plany.

  • stworzyć ‑rzę ‑rzysz stwórz pf, impf stwarzać = to create
  • stworzyć plany = phrase = to make plans