Straciłem chęć do życia. (Sentence Note)

See below, posting error.

  • chęć f.noun = 1] desire, wish … do + Genitive … for. 2] intention (often plural)
  • stracić chęć = to lose interest
  • chęć do życia = will to live
  • mieć chęć na coś = to fancy sth
  • z chęcią = with willingness, with pleasure
  • mieć dobre/złe chęci = to have good/bad intentions