Straciłem całą swoją pewność siebie.(Sentence Note)

  • pewność (f noun) = certainty, certitude.
  • & siebie = self confidence, self assurance.
  • z pewnością = surely, with surety
1 Like