Statek pojawił się w zasięgu wzroku.

  • wzrok (mi noun) = vision, sight, eyesight
  • zasięg mi noun = range, reach, scope, coverage, purview. poza ~giem out of reach, out of range
  • w zasięgu wzroku = phrase = literally, in the range of eyesight, within eyesight, in visual range