Starzenie się nie jest dobre, lecz umieranie za młodu również nie.

  • starzeć się ‑rzeję ‑jesz impf, pf zestarzeć się = to grow old
  • umieranie n.noun = dying