Starzeję się!

  • starzeć się (‑rzeję ‑jesz) impf, pf zestarzeć się = to grow old