Staram się jak mogę tak długo na ile jestem do tego zdolny fizycznie. (Sentence Note)

jestem do tego zdolny = phrase = I’m capable of this

1 Like