Starałem się nakłonić Toma, żeby porozmawiał z Mary.

nakłonić ‑nię ‑nisz pf, impf nakłaniać = to coax, induce, tempt