Starałem się nakłonić Toma do pomocy Mary.

nakłonić ‑nię ‑nisz pf, impf nakłaniać = incline +do+G = to or toward