Starają się obniżyć koszty.(Sentence Note)

  • obniżyć -żę -zisz (pf), (impf) obniżać = to lower, reduce, degrade
  • obniżony (adj) = reduced