Stanie się coś okropnego.

okropny aj = terrible, awful, horrible. av okropnie terribly, horribly