Stanęli twarzą w twarz.

  • stanąć ‑nę ‑niesz pf, impf stawać staję stajesz stawaj 1] stand up. za+I stand up for 2] come to a stop. 3] freeze over (of a river) .
  • & w obronie +G = stand up for.
  • & po mojej stronie = take my side
  • stanąć twarzą w twarz = to confront / to face s.t. or s.o. / face-to-face