Sprowadzili gniew Boga na swoich wrogów.

  • sprowadzić ‑dzę ‑dzisz pf, impf sprowadzać = bring, import z+G from.
  • & się do+G = to amount to, boil down to
  • gniew mi.noun = anger, wrath