Sprawdźmy, czy możemy odwołać spotkanie. (Sentence Note)

  • odwołać (-am -asz) (pf), (impf) odwoływać (-łuję -jesz) = to recall, call off. ~ się do+Genitive = to call on, cite, refer to, appeal (a decision)
  • wołać (-am -asz) (impf), zawołać (pf) = to call, cry out
  • nawołać (-am -asz) (pf), (impf) nawoływać (-łuję -jesz) = to call, hail. summon, exhort do+Genitive to. ~ się = to call to
  • powołać (-am -asz) (pf), (impf) powoływać (-łuję -jesz) = to convene. call up, draft (into army). ~ się na coś use s.t. as a reference, invoke
  • obwołać (-am -asz) (pf), (impf) obwoływać (-łuję -jesz) +Instrumental = to proclaim. ~ królem proclaim as king
2 Likes