Sprawdzę, o której odjeżdża pociąg.(Sentence Note)

odjechać ‑jadę ‑jedziesz pf, impf odjeżdżać = to leave, depart, pull away (of train)