Spośród jej dzieci jedne są dobre, a inne złe.

jedni… inni = some