Sport rozwija mięśnie. (Sentence Note)

  • rozwinąć ‑nę ‑niesz pf, impf rozwijać (trans) = to develop, unfold.
  • (intrans) = + się = to develop o.s.