Spadaj, Billy! Nie chcę się tu więcej widzieć.

  • spaść spadnę ‑niesz spadł pf, impf spadać z+Gen = fall off, tumble down. na+A fall down on. come to by inheritance.
  • wina spada na niego = the blame falls on him.
  • spadaj stąd = scram, beat it.
1 Like