Słyszałem, że niebezpiecznie jest chodzić po Park Street samemu po zmroku. (Sentence Note)

  • zmrok mi.noun = twilight, nightfall