Słyszałem o tobie całkiem sporo. (Sentence Note)

  • sporo indef quant + Gen = a goodly amount, number, bit of