Słowo "teoria" jest często błędnie wykorzystywane.

  • wykorzystywany adj = put-upon, lent on, used
  • błędny aj erroneous, mistaken, wrong, false, spurious, misguided. błędne koło vicious circle. av = błędnie
  • błędnie wykorzystywane = lit mistakenly used = misused