Skończyłam podlewać kwiaty. (Sentence Note)

  • podlać ‑leję ‑jesz (pf), (impf) podlewać = to water (flowers)