Skończyła mi się bateria.

  • Skończył/a/o mi się = I’ve run out of, I’m out of, I’ve got none left
  • e.g. = Skończyło mi się mleko! = I’ve run out of milk!