Sitt rakt.

To be “sit UP straight” does it need to be “sitt upp rakt” - or is it just implied by “sitt rakt”? Tack

It’s implied. “Sitt upp rakt” doesn’t sound natural. Alternatives: “Sitt med rak rygg”, “Räta på ryggen”, “Sitt med ryggen rak”.

1 Like