Sinua ei ole kutsuttu, joten tämä ole sinun asiasi.

English Translation

You are not invited, so this is not your business.

There’s an “ei” missing:
tämä ei ole …

1 Like