Siedział z założonymi rękami.

  • założony aj 1] founded 2] crossed (legs), folded (arms)
  • siedzieć z założonymi rękami = phrase = to sit on one’s hands, to sit back and do nothing (to do nothing about a problem or a situation that needs dealing with).