Sen jest ważny, ale po co istnieje - to stanowi zagadkę. (Sentence Note)

  • zagadka ‑dek (f noun) = a puzzle, riddle, mystery, enigma