Sekretarka zawsze jest w zasięgu głosu. (Sentence Note)

w zasięgu głosu = phrase = within voice range / within earshot