Ścigają złodzieja. (Sentence Note)

  • ścigać ‑am ‑asz impf = to hunt, pursue, chase, pursue, investigate.
  • & się = to race (each other)