Ściągnęli na siebie kłopoty.

  • ściągać ‑am ‑asz impf, pf ściągnąć ‑nę ‑niesz = 1] to pull down 2] pull off (the internet) 3] collect. 4] draw tight. 5] crib (plagiarize) 6] tap (wire)
  • ściągać na siebie = to attract/draw s.t. (usually negative e.g unwanted attention, trouble) towards o.s.