Schodzę po schodach. (Sentence Note)

NOTE: zejść (-jdę -dziesz zszedł zeszła) (pf), (impf) schodzić (-dzę -dzisz schodź) = to descend, walk down, na+A (of conversation) converge on, devolve upon.