Samolot wzniósł się w powietrze równo o szóstej.

  • wznieść ‑niosę ‑niesiesz ‑niósł ‑niosła ‑nieśli pf, impf wznośić ‑noszę ‑sisz lift, raise, erect.
  • ~ się = become raised, lifted
  • wznośić się w powietrze = phrase = literally = to be lifted into the air = to become airborne, to take off, to leave the ground