Samolot wystartował o siódmej.

  • startować ‑tuję ‑jesz impf, pf wystartować 1] start, take off (of an airplane). 2] be a candidate (for election)