Samolot przeleciał nad górą. (Sentence Note)

przelecieć ‑cę ‑cisz pf, impf przelatywać ‑tuję ‑jesz = to fly past or by, through