Samolot odleciał i wkrótce zniknął z zasięgu wzroku.

  • zasięg mi = range, reach, range scope, coverage, purview
  • zniknąć z zasięgu wzroku = to disappear from sight / visual range