Samochód rozbił się o ścianę.(Sentence Note)

  • rozbić (-biję -jesz) (pf), (impf) rozbijać = to break apart, smash, wreck. ~ namiot pitch a tent
  • & się = instranstive