Sama będziesz musiała się tym zająć. (Sentence Note)

NOTE: zająć (-jmę -miesz) (pf), (impf) zajmować (zajmuję -jesz) = to occupy, to take over, to seize (territory).

  • plus miejsce = take a seat.
  • plus się + Iocative = be busy with, occupy self with, take care of, engage in, do for a living
1 Like