Sam zajmuje ten wielki pokój.(Sentence Note)

NOTE:

  • zająć (-jmę -miesz) (perfective)
  • zajmować (zajmuję -jesz) (imperfective)
  • = occupy, take over, seize (territory).
  • ~ miejsce take a seat. ~ się +I be busy with, occupy self with, take care of, engage in, do for a living
  • (Adjective) zajęty = busy, occupied, engaged, involved. taken (i.e., a seat)