Sądzisz, że on jest tym facetem, który zbił szybę?

zbić zbiję ‑jesz pf, impf zbijać = to knock down, knock aside, thrash