Sądząc po niebie, powinno się rozjaśnić popołudniu.

  • rozjaśnić się (‑nię ‑nisz) pf, impf rozjaśniać się = brighten up, become illuminated