Są jeszcze jakieś sprawy, które musimy przedyskutować? (Sentence Note)

  • przedyskutować ‑tuję ‑jesz pf = to conclude a discussion