Rząd upadł, ale zamieszki wciąż trwają.(Sentence Note)

zamieszki ‑szek (plural form) = disorder, riots