Rząd powinien współpracować.

współpracować ‑cuję ‑jesz impf +z+Instr = cooperate, collaborate with