Rydych chi'n fympwy go iawn ar gyfer pêl-droed!

English Translation

You’re a real freak for football!

mympwy (eg) syniad neu ddymuniad sydyn ac afresymol. fad, whim, caprice