Rozumiem, że czasami mogą wystąpić trudności.

  • wystąpić (-pię -pisz) (pf), (impf) występować (-puję -jesz) = appear, arise, occur
1 Like