Rozumiem ją ale z drugiej strony uważam, że nie ma racji.

  • z drugiej strony = phrase = literally, from the second side = on the other hand, on second thoughts, conversely