Rozpoznajesz tutaj cokolwiek? (Sentence Note)

  • rozpoznać (-am -asz) (pf), (impf) rozpoznawać (-znaję -jesz) = to recognize, make out, diagnose