Rozpoczęło się polowanie na czarownice.

  • rozpocząć (-cznę -niesz) (pf), (impf) rozpoczynać (transitive) = to start, initiate, inaugurate, launch, kick off.
  • (intrans) & się = to begin