Rozpoczął swoją historię otoczony swoimi dziećmi.(Sentence Note)

  • otoczony (adj) + Instrumental = surrounded by
  • otoczyć -czę -czysz pf, impf otaczać = to surround, encircle, enclose
1 Like